TISZTSÉGVISELŐK
Déli Egyházkerületi Közgyűlés megyei küldött:

Laczki János (lelkészi)

Dr. Czinkoczky Mihály (világi)


Zsinati küldött:

Szpisák Attila (lelkészi)

Zahorecz Pál (1. póttag)

Laczki János (2. póttag)


Antal László (világi)

Nagy Róbert (1. póttag)

Molnár Eteléné (2. póttag)


Gyűjteményi felelős:

Tusjak Lászlóné


Lelkészi munkaközösség vezetője:

Veres-Ravai Réka


Számvevőszék elnöke:

Keller Erika számvevőszék elnöke


Számvevőszék tagjai:

Szabó Lászlóné számvevőszéki tag

Dr. Váriné Domán Gabriella számvevőszéki tag

Sovány Pál számvevőszéki tag

Tóthné Szilvási Krisztina számvevőszéki tag


Egyházmegye jegyzője:

Mikó László


Diakóniai felelős:

Szpisák Attila


GAS felelős:

Zahorecz Pál