Kellemes időtöltést kívánunk, Isten áldásával

Köszöntöm érdeklődő olvasóinkat a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye honlapján. Holnapunk célja áttekintést és tájékoztatást adni Egyházmegyénk történetéről, működéséről, célkitűzéseinkről, abban a tudatban és reményben, hogy mindig, mindenkor Krisztust szolgáljuk cselekedeteinkkel. Egyházmegyénkhez 12 egyházközség tartozik, amelyek az Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi Evangélikus Egyházközség, Csabacsűdi Evangélikus Egyházközség, Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség, Nagybánhegyes-Magyarbánhegyesi Evangélikus Egyházközség, Nagyszénás-Gádorosi Evangélikus Egyházközség, Orosházi Evangélikus Egyházközség, Pusztaföldvári Evangélikus Egyházközség, Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség, Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség, Szentesi Evangélikus Egyházközség, Tiszaföldvári Evangélikus Egyházközség és a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség. Egyházközségeinkben a fiatalság megszólítása, a róluk való gondoskodás fontos feladatunk. Ezért is öröm, hogy ebben az egyházmegyében van a legtöbb egyházi óvoda, a legtöbb általános iskola és a legtöbb gimnázium. Az egyházmegye számára talán a legfontosabb az, hogy hogyan lehet a gyülekezetbe integrálni a tanulókat, a pedagógusokat és az intézményi lelkészeket.

Egyházmegyénkben átfogó diakóniai szolgálat működik gyülekezeti, országos fenntartásban. Több száz a szolgálatban foglalkoztatottak száma, az ellátottak létszáma pedig ennél is magasabb, egy komoly gyülekezeti létszám fölött van. Szeretném azt elérni, hogy az egyházmegye minden gyülekezetében legyenek olyan akciók, amelyek nyilvánvalóvá teszik Isten szeretetét a legnehezebb, leghátrányosabb helyzetben élők számára is. Tettekben, szavakban egyaránt.

Szarvas város 1942 után 2012-ben újra esperesi székhely lett. Isten kegyelméből harmadjára töltöm be az esperesi tisztséget, amely megtiszteltetés számomra. Esperesként célom annak tudatosítása, hogy minden evangélikus érezze meg magában annak a felelősségét, ami a gyülekezetek támogatásában, fenntartásában mutatkozik meg. A gyülekezeti tagok hitét, egyházukért érzett felelősségét a nekem adatott lehetőségekkel élve, szintúgy fel kívánom ébreszteni. Ez csak közösen, Önökkel és Isten segítségével sikerülhet. Nekem ezt jelenti Isten hívása. „Mert meg vagyok győződve, hogy semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” /Róma 8, 38-39./

Lázár Zsolt
esperes